Thursday, April 7, 2011

Fluidizarea monetară şi schimbarea percepţiei despre bani

Scutirea de impozit pe venitul re-investit, reformă care a fost introdusă de către comunişti în 2008, s-a dovedit a fi ineficientă, potrivit noilor guvernanţi liberal-democraţi.

Adevăratele reforme, care să aibă succes în fluidizarea monetară, ar trebui însă să vizeze întreaga societate şi nu doar acel grup mic de oameni, care îşi permit să facă afaceri. Fluidizarea monetară este într-o strînsă legătură cu percepţia cetăţenilor despre bani: ce reprezintă pentru ei multul şi ce reprezintă puţinul. Oamenii caută întotdeauna să găsească acel optimal, care le-ar da convingerea că ei cheltuie raţional şi judicios puţinii bani pe care îi au.

Atunci cînd se vorbeşte despre fluidizarea banilor, folosim sintagma „fluidizare monetară” chiar dacă în circulaţie sunt atît monede, bancnote, dar şi read more

No comments: